Specifieke zorg @ home


Het kan zo zijn dat u in uw thuissituatie hulp nodig heeft in de begeleiding van uw kind of dat het gezien de problematiek van uw kind niet mogelijk is om de thuissituatie te verlaten. Ook kan het zijn dat u simpelweg een oppas nodig heeft. In overleg kunnen we bespreken waar ik u en uw kind mee kan helpen. 


Voor wie is dit programma geschikt?


  • Verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Autisme Spectrum Stoornis (waaronder Asperger, PDD-NOS)
  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  • Aandachts- en concentratieproblemen
  • Gedragsproblemen van tijdelijke aard

Neemt u contact met mij op als uw kind niet onder de bovenstaande doelgroepen valt maar wel 'specifieke zorg @ home' nodig heeft! Tarieven 2016/2017

Uurtarief privé begeleiding € 25,- *
Uurtarief oppas € 20,00,- *
  * (alle tarieven incl. BTW)