Werkwijze


Voor de aanmelding van uw kind wil ik graag eerst een kennismakingsgesprek met u. Naar aanleiding van dit gesprek kan u beslissen om uw kind aan te melden voor een observatiesessie met het kind en therapeut. Deze sessie staat in het teken van kennismaken en aftasten of er een klik is tussen uw kind en de therapeut. Hierna volgen een aantal observatiesessies om in kaart te brengen wat de problematiek inhoud en waar deze problematiek vandaan komt.

Na deze observatiesessies schrijft de therapeut een behandelplan. Hierin staan op maat gemaakte doelen beschreven die aansluiten bij de hulpbehoefte van uw kind. Naast de doelen beschrijft de therapeut specifieke muziektherapeutische interventies die de problematiek van uw kind kunnen verhelpen of verminderen. Dit behandelplan wordt samen met u besproken in de vorm van een evaluatiegesprek.

Als u instemt met het behandelplan kan er gestart worden met de behandelsessies, Gedurende deze periode heeft de therapeut voortdurend evaluatiegesprekken met u over de voortgang van de therapie met uw kind.

Wanneer er voldoende progressie is geboekt met betrekking tot de hulpvraag van uw kind, kan er in gezamenlijk overleg besloten worden om de therapie af te sluiten.