Muziektherapie


'Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied'. Bron: http://www.nvvmt.nl/muziektherapie/muziek-en-therapie


Bij muziektherapie gaat het om een ervaringsgerichte behandeling. Binnen de therapie maakt het niet uit of het kind muzikaal is. Het draait om de ervaring van het samen muziek maken, zingen of luisteren. Voor meer informatie, zie mijn werkwijze.Doelgroep


Problemen die voortkomen uit een onderliggende stoornis, zoals:

Gedragsproblemen die zijn ontstaan tijdens de ontwikkeling:


 • Autisme Spectrum Stoornis (waaronder Asperger, PDD-NOS)
 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Verstandelijke beperking
 • Depressies
 • Agressieregulatiestoornissen
 • Negatieve psychotische symptomen
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Gedragsproblemen van tijdelijke aard
 • Verstoorde rouwverwerking
 • Hechtingsproblematiek
 • Pesten/gepest worden
 • Problemen naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis